Arbeidsverhoudingen

Arbeidsverhoudingen

Ondernemingen werken (vaak) met (veel) personeel. Vaak wordt gezegd dat goed personeel “het kapitaal” van de onderneming is. Een ondernemer met personeel krijg regelmatig te maken met arbeidsrechtelijke vragen. Wij noemen in dat verband: het opstellen van een arbeidsovereenkomst of beëindiging ervan, het opstellen van een vaststellingsovereenkomst, een zogenaamde vso, medezeggenschap, zaken rondom de CAO. Dit zijn onderwerpen die wel essentieel zijn voor de bedrijfsvoering. Zuidvean Advocatuur heeft ruime ervaring met arbeidsrecht en rechtsgebieden als medezeggenschapsrecht en CAO-recht. Zuidvean Advocatuur is gespecialiseerd in het oplossen van conflicten tussen werkgever en werknemers. Er zal altijd geprobeerd worden onnodige juridische kosten te voorkomen en conflicten eerst op te lossen zonder tussenkomst van de rechter. Zuidvean Advocatuur staat de ondernemer bij als het tot een (ontslag)procedure bij het UWV komt.