Corporate

Corporate

Zuidvean Advocatuur assisteert ondernemingen en hun aandeelhouders bij overnames, activatransacties, joint-ventures en aandeelhoudersovereenkomsten. Tevens adviseren wij bestuurders en commissarissen over corporate governance kwesties, financiële verantwoording en aansprakelijkheidsrisico’s. Zo is onlangs de governance code opnieuw gewijzigd en kan Zuidvean Advocatuur aandeelhouders en bestuurders nader adviseren omtrent deze wijzigingen.