Pre-pack

Pre-pack

Voor bedrijven in moeilijkheden is de pre-pack wellicht ook een mogelijkheid. Pre-pack is relatief nieuw en omtrent deze mogelijkheid is nog weinig (wettelijk) geregeld.

Voordelen van de pre-pack boven een traditionele doorstart in faillissement:

  • meer controle over het proces
  • realiseren van een betere prijs voor de activa
  • de ondernemingsactiviteiten komen niet of nauwelijks stil te liggen
  • minder onzekerheid voor personeel en klanten
  • minder kapitaalvernietiging
  • stille bewindvoerders zijn altijd ervaren curatoren