reorganisatie en herstructurering

Reorganisatie en herstructurering

In Amerika wordt gezegd dat een goede ondernemer een keer failliet moet zijn gegaan. Die ervaring is nodig om een goed ondernemer te zijn. De gevolgen van faillissement zijn zeer ingrijpend zowel privé als zakelijk. Als het onverhoopt mis gaat met de onderneming van de cliënte, kan Zuidvean Advocatuur haar cliënte adviseren over de juridische consequenties van een faillissement of surseance van betaling. Daarnaast helpt Zuidvean Advocatuur veelvuldig crediteuren, bestuurders, aandeelhouders of andere belanghebbenden van een failliete ondernemingen bij geschillen met de curator. De wet biedt verschillende (formele) mogelijkheden om de positie van de desbetreffende belanghebbende zeker te stellen.