Statutair bestuurders

Statutair bestuurders

Zuidvean Advocatuur adviseert veelvuldig bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, beÃĢindigingsovereenkomsten (een vaststellingsovereenkomst: de zogenaamde vso) en over de arbeidsrechtelijke gevolgen bij reorganisaties en fusies. Hier spelen onderwerpen als afspiegeling en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Zuidvean Advocatuur staat regelmatig (statutair) bestuurders bij in arbeidsrechtelijke geschillen. Als de werknemer boventallig verklaard is, ontslag aangezegd is of als de werkgever de gemaakte afspraken niet na komt, kan Zuidvean Advocatuur elke bestuurder (en werknemer) adviseren en zo nodig bijstaan in een juridische procedure.